Επιτροπή Νομικών: Στις 26 Οκτωβρίου το θέμα των παρακολουθήσεων