Κάλεσμα Στεφάνου: «Ο Μαυρογιάννης μπορεί να γεφυρώσει διαφορές»

Κάλεσμα Στεφάνου: «Ο Μαυρογιάννης μπορεί να γεφυρώσει διαφορές»