Κυκλοφόρησε ως επίσημο έγγραφο του ΣΑ το ψήφισμα για ανανέωση της UNFICYP

Κυκλοφόρησε ως επίσημο έγγραφο του ΣΑ το ψήφισμα για ανανέωση της UNFICYP