Κύπρος, Ελλάδα,Αίγυπτος: Kαταδικάζουν μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν την κυριαρχία στην Αν.Μεσόγειο