Ο Καρούσος παραδίδει… «μαθήματα» οδηγώντας μοτοσικλέτα (Εικόνες)

Ο Καρούσος παραδίδει… «μαθήματα» οδηγώντας μοτοσικλέτα (Εικόνες)