ΠΑΣΥΝΜ και Χατζηπαντέλας ψάχνουν τρόπους ενίσχυσης της Νοσηλευτικής και Μαιευτικής

ΠΑΣΥΝΜ και Χατζηπαντέλας ψάχνουν τρόπους ενίσχυσης της Νοσηλευτικής και Μαιευτικής