«Πράσινο» Βουλής για μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης – «Μεγάλη μέρα για τη Δημοκρατία»

«Πράσινο» Βουλής για μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης – «Μεγάλη μέρα για τη Δημοκρατία»