Προδρόμου: Πρωτεύων στόχος είναι να μαθαίνουμε καλά τη γλώσσα μας