Πρόεδρος ΟΑΥ ο Σταύρος Μιχαήλ – Οι αποφάσεις Υπουργικού