Πρόεδρος σε Τατάρ: «Εάν οι προτάσεις τηρούν αδιάλλακτη θέση να μην τις υποβάλει καν»

Πρόεδρος σε Τατάρ: «Εάν οι προτάσεις τηρούν αδιάλλακτη θέση να μην τις υποβάλει καν»