Πρόεδρος στο Euronews: Κίνδυνος σύρραξης λόγω ανοχής στην Τουρκία