ΠτΔ προς ομογενείς: Κρατήστε τη σημαία και τα ιδανικά μας ψηλά