Στην Αθήνα ο Πρόεδρος – Παραλαμβάνει το αεροσκάφος δώρο προς την ΚΔ

Στην Αθήνα ο Πρόεδρος – Παραλαμβάνει το αεροσκάφος δώρο προς την ΚΔ