Τις σχέσεις Κύπρου – Ηνωμένου Βασιλείου εξήρε η Υπουργός Δικαιοσύνης

Τις σχέσεις Κύπρου – Ηνωμένου Βασιλείου εξήρε η Υπουργός Δικαιοσύνης