Υπ. Ενέργειας για τεμάχιο έξι: «Τίποτα ανακοινώσιμο στην παρούσα φάση»

Υπ. Ενέργειας για τεμάχιο έξι: «Τίποτα ανακοινώσιμο στην παρούσα φάση»