Φωτίου: Συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο αγνοουμένων οι εικονιζόμενοι σε φωτογραφίες που ήρθαν στο φως

Φωτίου: Συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο αγνοουμένων οι εικονιζόμενοι σε φωτογραφίες που ήρθαν στο φως