ΑΚΕΛ: «Ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ να εξυπηρετεί τον χαρακτήρα του μέτρου»