Αλλαγή ημερομηνίας των συσκέψεων του Προέδρου Αναστασιάδη για το θέμα των εργοστασίων παραγωγής ασφάλτου