Αρχίζει η 9η Υπουργική Σύνοδος για το Περιβάλλον στην Ευρώπη