Βλέπουν τον Πρόεδρο για ασφαλτικά οι κοινότητες Μιτσερού και Βασιλικού