ΗΠΑ: Ανακοίνωσε την ένταξη της Κύπρου στο πρόγραμμα «State Partnership»