Νίκος Αναστασιάδης: 56 μεταρρυθμίσεις και 74 επενδυτικές δράσεις