Παραχώρηση επιδόματος σε όλες τις κατηγορίες παθόντων της εισβολής