ΥΠΕΣ: Ο ρόλος της ομογένειας στην επίλυση του Κυπριακού