Υπ. Υγείας: Δεν θα αποδεχθούμε ποτέ τα τετελεσμένα της τουρκικής εισβολής