Πρόεδρος των Οικολόγων: Δεν ωφελούν τη λύση του Κυπριακού ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα