Κασουλίδης: Μέλημά μας πρέπει να είναι η προώθηση του πολιτισμού της ειρήνης