Συλλούρης: Αυτοσκοπός μας η ανάκτηση της ελευθερίας και η διατήρηση του ελληνισμού στην Κύπρο