Θρίαμβος των δεξιών δυνάμεων στις «εκλογές» των κατεχομένων