Συνεδρία του Εκτελεστικού Γραφείου του ΔΗΚΟ – Εισήγηση να μην υποστηριχτεί κανένας