Την εμβάθυνση της συνεργασίας συμφώνησαν οι ΥΠΕΞ Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου και Γαλλίας