Πραγματοποίησε μαζική εκδήλωση η ΕΔΕΚ: «Ενωμένοι να σώσουμε την ΕΔΕΚ»