Πρόεδρος Αναστασιάδης: «Η Κύπρος μπορεί να καταστεί περιφερειακό κέντρο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης»