Δημητριάδης υποστηρίζει την πλήρης κάλυψη του δικαιώματος άμβλωσης από το ΓεΣΥ