Νέος πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Προσέλκυσης Επενδύσεων ο Ευγενίου