Χριστοφόρου: «Η δήλωση Παπαδόπουλου αποκαλύπτει τις πραγματικές τους προθέσεις»