Τα κύρια σημεία της ομιλίας του προέδρου στο δείπνο ΕΕ-ΝΑΤΟ