Έκθεση για ΟΥΝΦΙΚΥΠ – Ανησυχία Γκουτέρες για «επιδείνωση του ήδη δύσκολου κλίματος»