Προεδρία για «Όραμα 2035»: Η Κύπρος να γίνει κορυφαία χώρα διαβίωσης