Νουρής: Αύξηση στις χορηγίες των εκτοπισμένων κοινοτήτων (Εικόνες)