Το δεύτερο βήμα του «Αμπντούλ Χαμίντ Χαν» και οι ημερομηνίες – σταθμοί