Α. Μαυρογιάννη για την 2η εισβολή: Η Αμμόχωστος πρέπει να αποτελέσει τη λυδία λίθο για να φτάσουμε στη λύση