Υπ.Άμυνας – Μάχες Τηλλυρίας: Έχουμε βαρύ χρέος απέναντι στους ήρωες μας και στην ιστορία μας