Δράκου: Kαλεί δεσμοφύλακες στο τραπέζι του διαλόγου