Άμεσο σχέδιο για τις προσφυγικές πολυκατοικίες προωθεί η Κυβέρνηση

Άμεσο σχέδιο για τις προσφυγικές πολυκατοικίες προωθεί η Κυβέρνηση