Αναστασιάδης: Προϋπολογισμός που οδηγεί στην Κύπρο του αύριο