Αννίτα Δημητρίου: Eπιστολή στο ΡΙΚ για τη μη αναμετάδοση της συνεδρίας του προϋπολογισμού