Απάντηση Υφ. Πολιτισμού στο δημοσίευμα της «Αλήθειας» για διαφθορά

Απάντηση Υφ. Πολιτισμού στο δημοσίευμα της  «Αλήθειας» για διαφθορά