Βλέπει τη Μέρκελ στη Γερμανία ο Πρόεδρος Αναστασιάδης