ΔΗΣΥ κατά Μαυρογιάννη: «Επέλεξε τον δρόμο της τοξικότητας»